W imieniu Zarządu Koła PZW Brzana Nozdrzec, zapraszam na zebranie sprawozdawcze Koła.

Zebranie odbędzie się 10 grudnia 2023r. o godzinie 10:00 w sali OSP Nozdrzec.

W programie:
-Sprawozdanie Zarządu
-Sprawozdanie komisji rewizyjnej
-Udzielenie absolutorium Zarządowi
-Przyjedzie planu działania na 2024r.
-Wystąpienie zaproszonych gości
-Dyskusja
Serdecznie zapraszam

Marek Owsiany
Prezes Koła