Faszyzowanie stawu w Izdebkach zostaje chwilowo wstrzymane. O dalszych działaniach będziemy informować na bieżąco.